Geriatrisch Vestibulair Syndroom


Inleiding

Een scheve stand van de kop is neurologische afwijking die bij de hond nog al eens voorkomt. De afwijking wordt eigenlijk bijna altijd veroorzaakt door schade aan het evenwichtsorgaan (vestibulaire systeem). Omdat bij mensen vooral hersen-bloedingen zich uiten in een halfzijdige verlamming, wordt vaak onterecht geconcludeerd dat het bij de hond ook om een dergelijke aandoening gaat. Helaas wordt deze verkeerde en te sombere diagnose vaak bij de hond gesteld, soms met alle gevolgen van dien. Daarom willen wij u graag over deze aandoening informeren.

Oorzaken

Gelukkig komen ernstige aandoeningen die bij de hond een scheve kop veroorzaken, slechts zelden voor. Bij die ernstige aandoeningen kan worden gedacht aan:
 • Een storing in het evenwichtsorgaan. Kenmerkend hierbij zijn ritmische spontane oogbewegingen als gevolg van een aandoening van de vestibulaire zenuw, die het binnenoor met de hersenen verbindt.
 • In de hersenen gelegen oorzaken. Deze gaan gepaard met uiteenlopende langzaam tot stand komende afwijkingen. De snelle oogbewegingen ontbreken hierbij.
 • Tumoren, hersentrauma en hersenbloedingen, allemaal gelukkig zeldzaam bij de hond.
 • Infecties het midden- of binnenoor, soms als complicatie van een uitwendige oorontsteking. Deze infecties komen iets vaker voor.


 • De meest voorkomende oorzaak van de scheve kopstand vooral bij oudere honden is echter het Geriatrisch vestibulair syndroom. De oorzaak hiervan is nog onbekend. Omdat hierbij meestal ook geen structurele afwijkingen worden waargenomen, wordt ook wel gesproken van een idiopathische (op zich zelf staande) vestibulaire aandoening.

  Symptomen

 • Een plotseling scheve kopstand
 • Evenwichtstoornissen
 • Een onzekere gang bij het lopen en omvallen
 • ngecontroleerde snelle bewegingen van de oogbol (Nystagmus). De pupil van het oog beweegt van links naar rechts of draait rondjes.
 • Misselijkheid, braken en verminderde eetlust.
 • Een leeftijd van 12.5 jaar of ouder

 • Diagnose

  Indien uw hond dergelijke kenmerken vertoont, zal uw dierenarts een uitgebreid algemeen lichamelijk onderzoek doen. Om de andere hiervoor genoemde oorzaken van een scheve kopstand zo veel mogelijk te kunnen uitsluiten, wordt daarbij ondermeer gekeken naar eventuele neurologische symptomen en ziekten van de inwendige gehoorgang. Indien de symptomen wijzen op het geriatrisch vestibulair syndroom, wordt aanvullend onderzoek voor meer zekerheid, zoals rntgen-ologisch onderzoek, meestal uitgesteld, omdat de verschijnselen van dit syndroom binnen enkele dagen zullen afnemen. Indien de symptomen niet snel verbeteren, is verder onderzoek gendiceerd om andere oorzaken van de scheve kopstand geheel uit te kunnen sluiten.

  Behandeling

  Behandeling is niet meestal niet nodig. Zonder behandeling zullen de symptomen binnen 2-3 dagen verminderen. Eventueel kan wat ondersteunende therapie worden gegeven tegen de misselijkheid. De meeste dieren leren binnen 1 tot 2 weken de afwijking te compenseren en kunnen verder een normaal leven leiden. Een recidief van het geriatrisch vestibulair syndroom komt niet vaak voor. Wel kan het zijn dat de hond permanent een min of meer scheve kopstand houdt. Ook kan het dier wat last blijven houden van een wat onzekere gang bij het lopen.

  Waarschuwing

  Het beeld lijkt in eerste instantie altijd zeer ernstig, vooral omdat we de ziekten van onze dieren vaak reflecteren naar de aandoeningen bij de mens, waarbij we bij dit soort symptomen vaak als eerste denken aan ernstige aandoeningen als hersensymptomen veroorzaakt door een infarct, een bloeding. Maar dergelijke aandoeningen komen bij dieren zelden voor. En in bepaalde gevallen, zoals bij een tumor, zullen er naast de eerder beschreven verschijnselen vaak andere symptomen opvallen, zoals algemeen ziek zijn, verlamming van de aangezichtsspieren en het Horner syndroom, met het kenmerkende symptoom dat n pupil groter is dan de andere. Dus vr er bij een scheve kopstand een te sombere diagnose wordt gesteld moet eerst vast staan dat er geen sprake is van de meest waarschijnlijke oorzaak daar van, het Geriatrisch vestibulair syndroom.

  terug naar de vorige pagina